Brandveilig groen

Vaak gewenst, soms verplicht: brandvertragende eigenschappen van decoratiemateriaal. Maak je omgeving op een veilige manier groen met de brandvertragende groene gevels, groene wanden en kunstplanten van Coolplant.

Smeulen, rook en drupperlvorming

Brandveiligheid

De brandtechnische eisen aan producten zijn afhankelijk van de toepassing. Kunstplanten worden meestal beschouwd als decoratie en soms als bouwmateriaal. In dit laatste geval zijn de eisen opgenomen in de geldende NEN-norm: NEN EN 13501-1 uit 2019. Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag. Zie website NNI

Brandvertragende kunstplanten

Bekijk ons FR aanbod in de webshop

Onze brandvertragende kunstplanten

Wij leveren als kunstplanten groothandel brandvertragende kunstplanten in de vorm van diverse producten:
 

Brandveiligheid van gebouwen

Wanneer je een gebouw gebruikt en/of de eigenaar bent van een gebouw, dan valt brandveiligheid van deze gebouwen onder jouw verantwoordelijkheid. Er zijn landelijke regels voor de brandveiligheid van gebouwen, waar je je aan moet houden.

Zo moet je onder andere:
 

  • voorkomen dat brand kan uitbreken

  • brand tijdig kunnen opmerken door rookmelders en brandmeldinstallaties

  • een vluchtplan en vluchtroutes hebben

  • de mogelijkheid hebben de brand te bestrijden met voldoende, gecontroleerde blusmiddelen

  • de bereikbaarheid van je gebouw voor hulpdiensten waarborgen

  • de kans dat brand zich uitbreidt verkleinen door het gebruik van brandvertragende materialen


De brandveiligheid van gebouwen is dus per definitie gebaat bij het gebruik van brandvertragende kunstplanten. 

Brandveiligheid in de horeca

Als horecaondernemer moet je aan veel eisen voldoen, waaronder brandveiligheidseisen. Je bedrijf moet bereikbaar zijn voor de brandweer, je moet voldoende bluswater tot je beschikking hebben en voldoende gecertificeerde brandmelders hebben. Ook de inrichting van je gebouw moet aan bepaalde eisen voldoen. Brandvertragende kunstplanten zijn niet alleen erg decoratief en sfeerverhogend, ze kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de brandveiligheid van de horeca. De regels voor brandveiligheid in de horeca kunnen per gemeente verschillen, dus vraag altijd na wat de specifieke eisen zijn voor jouw onderneming.

Brandveiligheid op kantoor

Brandveiligheid op kantoor is een belangrijk punt van aandacht. Heeft jouw kantoor voldoende vluchtwegen? Zijn er voldoende brandmeldinstallaties en zijn je blusmiddelen up-to-date? Natuurlijk heb je hier over nagedacht en heb je je verantwoordelijkheid genomen op het gebied van brandveiligheid en -preventie. Je kunt daarbij nog een stap extra zetten voor brandveiligheid op kantoor: kies voor brandvertragende kunstplanten. Niet alleen zijn onze plantenwanden sfeerverhogend, met onze brandvertragende kunstplanten zorg jij dat je werkplek extra veilig is.

Kunstbeplanting met expertise

Projectmatige kunstbeplanting is meer dan alleen maar handel. Een professionele aanpak vergt kennis van onder andere brandvertraging, akoestiek, duurzaamheid en montage. Door onze achtergrond in de ingenieurswereld is deze kennis en ervaring ruimschoots aanwezig!